Chuseok - Tết Trung thu của người Hàn Quốc, Triều Tiên

KumSan

Be Like Me
9/12/10
61
34
18
VietNam
Be Like Me
Trung Thu gì mà người lớn ào ra đường quá trời.

Trung Thu nên là nơi toàn thể gia đình, cộng đồng quan tâm tới trẻ em. Và mang ý nghĩa Đoàn Viên nữa.
Ngày nay đời sống vật chất dư dả và nhu cầu hưởng thụ hơn ngày xưa ấy mà. Làm việc mệt mỏi cần nghỉ ngơi, giải trí và chăm sóc gia đình.
 

Qùa Tết

Thành Viên
15/9/19
5
2
3
35
Thành Viên
Phú quí sinh lễ nghĩa. Cần môi trường ổn định, hòa bình để chăm lo lao động sống chất lượng.
 

Follow us on Facebook

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. No shouts have been posted yet.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.